Chi bộ Đảng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Thị Mỹ

Điện thoại:0979211335
06503520720
Email: myhtthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí thư chi Bộ Đảng
CĐ SP Tiểu Học
Hoàng Thị Mỹ
2

Phan Thị Tú Anh

Điện thoại:0908067056
06503520720
Email: anhptthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐH SP Tiểu Học
Phan Thị Tú Anh
3

Phạm Thị Ngoãn

Điện thoại:0963468192
06503520720
Email: ngoanptthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐH SP Tiểu Học
Phạm Thị Ngoãn
4

Nguyễn Thị Mai Trang

Điện thoại:01677954044
06503520720
Email: trangttmthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐH SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Mai Trang
5

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Điện thoại:01653893963
06503520720
Email: thuyntlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐH SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Lệ Thủy
6

Nguyễn Văn Châu

Điện thoại:0973003913
06503520720
Đảng viên
9/12
Nguyễn Văn Châu

Ban giám hiệu

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trịnh Thị Lệ Hằng

Điện thoại:01636440514
06503520720
Email: hangttlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu Trưởng
Đại Học Sư Phạm Tiểu Học
Trịnh Thị Lệ Hằng
2

Hoàng Thị Mỹ

Điện thoại:0979211335
06503520720
Email: myhtthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Hiệu Trưởng
Bí thư chi bộ
Cao Đẳng Sư Phạm Tiểu Học
Hoàng Thị Mỹ

BCH Công Đoàn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Phước Trung

Điện thoại:01642739099
06503520720
Email: trunglpthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
UVBCH ( Thủ quỹ)
CĐ SP Tiểu Học
Lê Phước Trung
2

Nguyễn Thị Mai Trang

Điện thoại:01677954044
06503520720
Email: trangttmthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chủ tịch công Đoàn
ĐH SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Mai Trang
3

Huỳnh Thị Thu Hằng

Điện thoại:01628009198
06503520720
Email: hanghttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Uỷ viên BCH (kế toán )
ĐH SP Tiểu Học
Huỳnh Thị Thu Hằng
4

Trần Thị Yến Lành

Điện thoại:0903479355
06503520720
Email: lanhttythdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Ban Nữ công
Trung cấp kế toán
Trần Thị Yến Lành
5

Phạm Thị Cẩm Loan

Điện thoại:0986990162
06503520720
Email: loanptcthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó chủ tịch CĐCS
ĐH SP Tiểu Học
Phạm Thị Cẩm Loan

Đoàn thanh niên

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Diễm Hồng

Điện thoại:01689772192
06503520720
Email: hongntdthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Bí thư Đoàn
CĐ SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Diễm Hồng
2

Lê Thị Tình

Điện thoại:0968694947
06503520720
Email: tinhttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí thư Đoàn
ĐH SP Tiểu Học
Lê Thị Tình
3

Vũ Thị Tuyết Hằng

Điện thoại:0976514443
06503520720
Email: hangvttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thành viên
12/12
Vũ Thị Tuyết Hằng
4

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Điện thoại:
06503520720
Email: thuyntlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thành viên
CĐ SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Lệ Thủy
5

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Điện thoại:0973828243
06503520720
Email: bichntnthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thành viên
TC SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Ngọc Bích
6

Lê Thị Thanh Vân

Điện thoại:01683856356
06503520720
Email: vanlttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thành viên
TC Điều dưỡng
Lê Thị Thanh Vân
7

Trần Thị Sáu

Điện thoại:0965605068
06503520720
Email: sauttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thành viên
ĐH SP Tiểu Học
Trần Thị Sáu
8

Hồ Thị Thu Thủy

Điện thoại:0913876215
06503520720
Email: thuyhttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thành viên
ĐH SP Tiểu Học
Hồ Thị Thu Thủy
9

Phạm Thị Linh

Điện thoại:0981646769
06503520720
Email: linhptthdinhan@dt.sgdbinhuong.edu.vn
Thành viên
CĐ SP Tiểu Học
Phạm Thị Linh

Ban chỉ huy liên đội

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Điện thoại:01653893963
06503520720
Email: thuyntlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
GV TPT Đội
CĐ SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Lệ Thủy

Tổ chuyên môn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Khối lớp 1-2

1

Nguyễn Thị Mai Trang

Điện thoại:01677954044
06503520720
Email: trangttmthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng
Dạy lớp 2/3
Đại Học Sư Phạm Tiểu Học
Nguyễn Thị Mai Trang
2

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Điện thoại:0988080729
06503520720
Email: hantnlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 1/1
Đại Học Sư Phạm Tiểu Học
Nguyễn Thị Ngọc Hà
3

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Điện thoại:0973828243
06503520720
Email: bichntnthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 1/2
TC Sư Phạm Tiểu Học
Nguyễn Thị Ngọc Bích
4

Lê Thị Tình

Điện thoại:01689777551
06503520720
Email: tinhttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 2/2
ĐH SP Tiểu Học
Lê Thị Tình

Khối lớp 3 - BM

1

Đàm Kim Thọ

Điện thoại:01695427821
06503520720
Email: thodkthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy Mĩ Thuật
ĐH SP Tiểu Học
Đàm Kim Thọ
2

Đặng Thị Hoài Tâm

Điện thoại:01658445553
06503520720
Email: tamdththdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 3/3
CĐ SP Tiểu Học
Đặng Thị Hoài Tâm
3

Trịnh Thị Hương

Điện thoại:0976938310
06503520720
Email: huongttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 3/1
ĐH SP Tiểu Học
Trịnh Thị Hương
4

Vương Thị Đỗ Quyên

Điện thoại:01684121384
06503520720
Email: quyenvtdthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ Trưởng
Dạy lớp 2/1
Đại Học Sư Phạm Tiểu Học
Vương Thị Đỗ Quyên
5

Phan Thị Tú Anh

Điện thoại:0908067056
06503520720
Email: anhptthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó
Dạy Anh Văn
ĐH SP
Phan Thị Tú Anh
6

Lê Thị Thanh

Điện thoại:0974397269
06503520720
Email: thanhltthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
DạyThể dục
CĐ SP Tiểu Học
Lê Thị Thanh
7

Trần Thị Sáu

Điện thoại:0965605068
06503520720
Email: sauttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy Nhạc
ĐH SP Tiểu Học
Trần Thị Sáu
8

Lê Tiến Cường

Điện thoại:
06503520720
Email: cuongltthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
DạyThể dục
CĐ SP Tiểu Học
Lê Tiến Cường
9

Trần Thị Thanh Hương

Điện thoại:0989241951
06503520720
Email: huongtttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Dạy lớp 3/4
ĐH SP Tiểu Học
Trần Thị Thanh Hương

Khối lớp 4-5

1

Trần Hoài Tâm

Điện thoại:01663896047
06503520720
Email: tamththdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng
GV dạy lớp 5/1
ĐH SP Tiểu Học
Trần Hoài Tâm
2

Nguyễn Thị Diễm Hồng

Điện thoại:01689772192
06503520720
Email: hongntdthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 4/1
CĐ SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Diễm Hồng
3

Huỳnh Thị Thu Hằng

Điện thoại:01628009198
06503520720
Email: hanghttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 5/2
ĐH SP Tiểu Học
Huỳnh Thị Thu Hằng
4

Lê Thị Tiên

Điện thoại:01685327192
06503520720
Email: tienltthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 4/3
ĐH SP Tiểu Học
Lê Thị Tiên
5

Phạm Thị Cẩm Loan

Điện thoại:0986990162
06503520720
Email: loanptcthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 4/2
ĐH SP Tiểu Học
Phạm Thị Cẩm Loan
6

Văn Thị Lan

Điện thoại:0972386845
06503520720
Email: lanvtthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 4/4
CĐ SP Tiểu Học
Văn Thị Lan

Tổ văn phòng

1

Phạm Thị Ngoãn

Điện thoại:0963468192
06503520720
Email: ngoanptthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Thiết bị-thư viện
ĐH SP Tiểu Học
Phạm Thị Ngoãn
2

Trần Thị Yến Lành

Điện thoại:0903479355
06503520720
Email: lanhttythdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ Trưởng
Kế toán
Trung cấp kế toán
Trần Thị Yến Lành
3

Lê Phước Trung

Điện thoại:01634550087
06503520720
Email: trunglpthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Công tác PCGD-CMC
CĐ SP Tiểu Học
Lê Phước Trung
4

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Điện thoại:01653893963
06503520720
Email: thuyntlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV TPT Đội
CĐ SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Lệ Thủy
5

Phạm Thị Linh

Điện thoại:0981646769
06503520720
Email: linhptthdinhan@dt.sgdbinhuong.edu.vn
Tổ viên
GV dự trữ
CĐ SP Tiểu Học
Phạm Thị Linh
6

Vũ Thị Tuyết Hằng

Điện thoại:0976514443
06503520720
Email: hangvttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó
Văn thư
12/12
Vũ Thị Tuyết Hằng
7

Lê Thị Thanh Vân

Điện thoại:01683856356
06503520720
Email: vanlttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Y Tế
Trung cấp Điều Dưỡng
Lê Thị Thanh Vân
8

Trần Thị Hồng

Điện thoại:01695680516
06503520720
Email: hongttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Nhân viên phục vụ
Trần Thị Hồng
9

Nguyễn Minh Tuấn

Điện thoại:01667177880
06503520720
Tổ viên
Bảo vệ
9/12
Nguyễn Minh Tuấn
10

Nguyễn Văn Châu

Điện thoại:0973003913
06503520720
Tổ viên
Bảo vệ
9/12
Nguyễn Văn Châu

Thường trực hội cha mẹ học sinh

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Vũ Quốc Vương

Điện thoại:01638221170
Trưởng ban đại diện CMHS Vũ Quốc Vương
2

Trần Huy Tiến

Phó ban Hội CMPHHS Trần Huy Tiến
3

Nguyễn Văn Tý

Phó ban Hội CMPHHS Nguyễn Văn Tý
Video
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

CV số 16/PGDĐT

Ngày ban hành: 30/01/2023. Trích yếu: Xét công nhận TNTHCS

Ngày ban hành: 30/01/2023

CV số 15/PGDĐT

Ngày ban hành: 30/01/2023. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận...

Ngày ban hành: 30/01/2023

QĐ số 08/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/01/2023. Trích yếu: Quyết định

Ngày ban hành: 16/01/2023

QĐ số 07/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/01/2023. Trích yếu: Quyết định

Ngày ban hành: 16/01/2023

QĐ số 06/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/01/2023. Trích yếu: Quyết định

Ngày ban hành: 16/01/2023

QĐ số 05/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/01/2023. Trích yếu: Quyết định

Ngày ban hành: 16/01/2023

CV số 04/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 06/01/2023. Trích yếu: sơ kết HK I Tiểu học

Ngày ban hành: 06/01/2023

CV số 279/PGDĐT-THCS

Ngày ban hành: 30/12/2022. Trích yếu: BC sơ kết

Ngày ban hành: 30/12/2022

CV 277/PGDĐT

Ngày ban hành: 28/12/2022. Trích yếu: ATGT

Ngày ban hành: 28/12/2022

CV số 274/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 26/12/2022. Trích yếu: Nội dung BDTX cấp TH

Ngày ban hành: 26/12/2022

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay157
  • Tháng hiện tại1,148
  • Tổng lượt truy cập330,838
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây