Tổ chuyên môn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Khối lớp 1-2
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Mai Trang
Điện thoại:01677954044
06503520720
Email: trangttmthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng
Dạy lớp 2/3
Đại Học Sư Phạm Tiểu Học
Nguyễn Thị Mai Trang
2 Nguyễn Thị Ngọc Hà
Điện thoại:0988080729
06503520720
Email: hantnlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 1/1
Đại Học Sư Phạm Tiểu Học
Nguyễn Thị Ngọc Hà
3 Nguyễn Thị Ngọc Bích
Điện thoại:0973828243
06503520720
Email: bichntnthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 1/2
TC Sư Phạm Tiểu Học
Nguyễn Thị Ngọc Bích
4 Lê Thị Tình
Điện thoại:01689777551
06503520720
Email: tinhttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 2/2
ĐH SP Tiểu Học
Lê Thị Tình
Khối lớp 3 - BM
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đàm Kim Thọ
Điện thoại:01695427821
06503520720
Email: thodkthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy Mĩ Thuật
ĐH SP Tiểu Học
Đàm Kim Thọ
2 Đặng Thị Hoài Tâm
Điện thoại:01658445553
06503520720
Email: tamdththdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 3/3
CĐ SP Tiểu Học
Đặng Thị Hoài Tâm
3 Trịnh Thị Hương
Điện thoại:0976938310
06503520720
Email: huongttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 3/1
ĐH SP Tiểu Học
Trịnh Thị Hương
4 Vương Thị Đỗ Quyên
Điện thoại:01684121384
06503520720
Email: quyenvtdthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ Trưởng
Dạy lớp 2/1
Đại Học Sư Phạm Tiểu Học
Vương Thị Đỗ Quyên
5 Phan Thị Tú Anh
Điện thoại:0908067056
06503520720
Email: anhptthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó
Dạy Anh Văn
ĐH SP
Phan Thị Tú Anh
Khối lớp 4-5
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Hoài Tâm
Điện thoại:01663896047
06503520720
Email: tamththdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng
GV dạy lớp 5/1
ĐH SP Tiểu Học
Trần Hoài Tâm
2 Nguyễn Thị Diễm Hồng
Điện thoại:01689772192
06503520720
Email: hongntdthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 4/1
CĐ SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Diễm Hồng
3 Huỳnh Thị Thu Hằng
Điện thoại:01628009198
06503520720
Email: hanghttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 5/2
ĐH SP Tiểu Học
Huỳnh Thị Thu Hằng
4 Lê Thị Tiên
Điện thoại:01685327192
06503520720
Email: tienltthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 4/3
ĐH SP Tiểu Học
Lê Thị Tiên
5 Phạm Thị Cẩm Loan
Điện thoại:0986990162
06503520720
Email: loanptcthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 4/2
ĐH SP Tiểu Học
Phạm Thị Cẩm Loan
Tổ văn phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Ngoãn
Điện thoại:0963468192
06503520720
Email: ngoanptthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Thiết bị-thư viện
ĐH SP Tiểu Học
Phạm Thị Ngoãn
2 Trần Thị Yến Lành
Điện thoại:0903479355
06503520720
Email: lanhttythdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ Trưởng
Kế toán
Trung cấp kế toán
Trần Thị Yến Lành
3 Lê Phước Trung
Điện thoại:01634550087
06503520720
Email: trunglpthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Công tác PCGD-CMC
CĐ SP Tiểu Học
Lê Phước Trung
4 Nguyễn Thị Lệ Thủy
Điện thoại:01653893963
06503520720
Email: thuyntlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV TPT Đội
CĐ SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Lệ Thủy
5 Phạm Thị Linh
Điện thoại:0981646769
06503520720
Email: linhptthdinhan@dt.sgdbinhuong.edu.vn
Tổ viên
GV dự trữ
CĐ SP Tiểu Học
Phạm Thị Linh
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 4
 
  •   Hôm nay 129
  •   Tháng hiện tại 3,075
  •   Tổng lượt truy cập 224,771
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?