Kế hoạch HKI năm học 2016-2017

Thứ năm - 11/05/2017 15:29
Kế hoạch HKI năm học 2016-2017
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH AN
 
 
 

Số:        /KH-THĐA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

       Định An, ngày       tháng       năm 2016

   
 
 
KẾ HOẠCH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
                         
Căn cứ công văn số 113/PGDĐT-GDTH ngày 11tháng 8 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị;
Trường tiểu học Định An xây dựng kế hoạch Học kỳ I năm học 2016-2017 như sau:
A.NỘI DUNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Công tác phổ cập
1. Chỉ tiêu:
* Huy động trẻ 6 tuổi ra học lớp 1 đạt 100%.
* Duy trì tốt sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học trong học kì I.
* Các loại hồ sơ sổ sách đủ về số lượng, chính xác về số liệu.
* Báo cáo số lượng đầu năm , cuối kỳ đúng, đủ, chính xác
*Hoàn thành biểu mẫu thống kê đầu năm.
2. Giải pháp
Chuyên trách CMC phối hợp BGH, Ban chỉ đạo xã, trường mẫu giáo nắm số trẻ trong độ tuổi vào lớp 1.
Xây dựng đội ngũ GVCN nêu cao vai trò trách nhiệm đối với học sinh và công tác phổ cập.
Chú ý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy học theo hướng tích cực để thu hút học sinh đến lớp.
Văn phòng theo dõi, cập nhật sĩ số học sinh hàng ngày, bảo quản cập nhật các số liệu vào hồ sơ đầy đủ, chính xác.
II. Tổ chức,nề nếp chuyên môn
1. Sắp xếp đội ngũ.
a. Phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy từng khối lớp,  dạy bồi dưỡng học sinh năng khiếu phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, sở trường, điều kiện sức khoẻ theo hướng chuyên sâu,tránh chồng chéo công việc và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên trẻ phấn đấu. Phân công lớp theo hướng rải đều cán bộ cốt cán và lực lượng giáo viên giỏi.
b. Xếp thời khoá biểu phù hợp với điều kiện giáo viên dạy, sắp xếp nội dung dạy buổi 2 đảm bảo theo yêu cầu bồi dưỡng năng khiếu, phụ đạo  học sinh chưa hoàn thành.
d. Phân công giáo viên viết chữ đẹp và có kinh nghiệm để rèn học sinh viết chữ đẹp theo từng khối .  
2. Kế hoạch nội dung cụ thể như sau:
- Ngày tựu trường : 15/8/2016
- Ngày khai giảng:  05/9/2016
- Học kì I từ ngày 22/08/2016 đến 30/12/2016 (bao gồm 19 tuần; trong đó18 tuần thực học,thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ và các hoạt động khác)
-  Phân công nhiệm vụ giáo viên,
-  Bàn giao học sinh lớp cũ lên lớp mới,
- Khảo sát chất lượng đầu năm, trang trí lớp học.
- Triển khai các văn bản quy định.
-  Bồi dưỡng chuyên môn hè.
- Thao giảng dự giờ.
- Hoàn thành các loại sổ theo quy định.
- Quy định kiểm tra hồ sơ giáo án.
- Triển khai UDCNTT;
- Kiểm tra kế hoạch phụ đạo HS chưa hoàn thành và bồi dưỡng HS năng khiếu.
-Hoàn thành chương trình giảng dạy theo quy định.
-Tổ chức thi GV dạy giỏi vòng trường.
-Thi VCĐ-Giải Sao Khuê,chọn đội tuyển,bồi dưỡng dự thi vòng tỉnh.
-Chọn đội tuyển bồi dưỡng thi Đố vui để họcToán qua mạng,Tiếng Anh qua mạng.
3. Thực hiện quy chế và nhiệm vụ chuyên môn.
a)Thực hiện quy chế:
-   Giáo viên đến trường và làm việc đúng thời gian quy định, thực hiện tốt qui chế chuyên môn và sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả.
-   Thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu dạy 2buổi/ ngày với đủ số môn quy định.
-   Khi lên lớp phải có ý thức rèn chữ viết khi trình bày bảng để làm gương cho học sinh luyện chữ, phải kiểm tra bài cũ, điểm danh học sinh.
-  Giáo viên phải thường xuyên kiểm tra SGK, vở ghi chép của học sinh, chú ý cách trình bày trong vở ghi, hướng dẫn, quy định cách ghi vở, cách trình bày bài kiểm tra.
- Chú ý phát hiện học sinh có năng khiếu, học sinh chưa hoàn thành để có biện pháp bồi dưỡng , phụ đạo HS kịp thời.
-  Đánh giá  học sinh phải công bằng theo hướng động viên khuyến khích sự tiến bộ của học sinh phù hợp theo quy định của thông tư 30.
- Học sinh phải làm việc nhiều trong giờ học, mọi học sinh phải hoạt động. GV phải linh động sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với từng môn.
- Nghỉ làm việc phải báo cáo trước 1 ngày và có giấy xin phép  (trừ lí do đột xuất )
- Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
 
III.Công tác Thư viện-thiết bị
-Bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập. Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường.
-Thiết bị dạy học:Sử dụng số thiết bị dạy học còn lại,đồng thời đẩy mạnh phong trào tự làm DDDH phục vụ cho công tác giảng dạy.
-Thống kê tình trạng thiết bị của tất cả các lớp
-Lên lịch làm việc trong tuần.
-Lên lịch đọc sách cho HS các khối
IV.Công tác tài chính
-Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Tài chính, Kế toán, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
-Giải quyết tiền lương và phụ cấp hàng tháng.
-Tổng hợp các khoản thu chi đầu năm
V.Công tác thanh tra
-Xây dựng kế hoạch thanh tra năm  học 2015-2016
-Kiểm tra các khoản thu đầu năm
-Tham gia thao giảng dự giờ
-Tham gia dự giờ giáo viên dạy giỏi vòng trường
-Tham gia kiểm tra hồ sơ giáo viên
-Tham gia kiểm tra,dự giờ đột xuất.
VI.Các hoạt động Đoàn-Đội,TDTT
-TPT tổ chức lễ khai giảng năm học,tổ chức lễ chào cờ đầu tuần.
-Lập kế hoạch HKI,kế hoạch HĐNGLL HKI
-Tổ chức trò chơi dân gian
-Thành lập đội tuyển Aerobic,hướng dẫn tập luyện.
-Hướng dẫn,tổ chức tập TDGG ở 2 điểm trường.
-Thành lập đội bóng đá,điền kinh
-Bồi dưỡng đội tuyển thi HKPĐ
VII.Giáo dục pháp luật:
          -Phổ biến tuyên truyền thực hiện các chủ trương,đường lối của Đảng và Nhà nước.
          -Tuyên truyền ,tổ chức các hoạt động  kỷ niệm ngày lễ lớn.
 
B.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.Kế hoạch phát triển giáo dục:
          -Duy trì SSHS  ở các khối lớp,hạn chế bỏ học,GVCN cần quan tâm sâu sát đến mỗi HS,có biện pháp kịp thời giúp đỡ đến những em có hoàn cảnh khó khăn trong học tập,có biện pháp giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành vươn lên.
-Huy động 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1
- Hoàn thành công tác điều tra cơ bản một cách chính xác,kịp thời.Hồ sơ sổ sách rõ ràng,chính xác,khoa học.
2.Giáo dục đạo đức:
          -Xây dựng nội quy học sinh ngay từ đầu năm học
          -Xây dựng tiêu chí thi đua hàng tuần,tổ chức tốt sinh hoạt ngoài giờ bằng nhiều hình thức phong phú,sinh động trong tiết chào cờ thứ hai,tiết SHCN.
          -Nâng cao chất lượng tiết dạy môn Đạo đức,tổ chức dự giờ thăm lớp,kiểm tra lớp học thường xuyên.
          -Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng,biểu dương,nêu gương người tốt,việc tốt,cải tiến việc theo dõi,đánh giá,xếp loại thi đua đối với các tập thể lớp.Đông viên,khen thưởng kịp thời đối với những tập thể,cá nhân có nhiều thành tích cao trong phong trào thi đua.
3.Chuyên môn:
-Tổ chức tốt hội giảng cấp trường,nhằm trao đổi,rút kinh nhiệm nâng cao tay nghề cho GV.
-Thành lập Tổ chuyên môn.Tổ chức dự giờ thăm lớp,thường xuyên khảo sát chất lượng đột xuất để kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp tình hình thực tế.
-Bồi dưỡng HS năng khiếu,phụ đạo HS chưa hoàn thành trong buổi học thứ hai và trong thời gian 15 phút sau mỗi buổi học.
4.Các phong trào thi đua:
          Chọn Đội tuyển,tổ chức bồi dưỡng ngay từ tuần thứ 6 linh hoạt theo lớp.Các nội dung bồi dưỡng như :HS VCĐ ;Đố vui để học;Các môn thể thao tham dự Hội khỏe Phù Đổng; thi Toán qua mạng.
5.Xây dựng đội ngũ GV
          -100 % CBGV có phẩm chất đạo đức tốt,có lối sống mẫu mực,xứng đáng là tấm gương sáng cho HS noi theo.
          -Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ bằng nhiều biện pháp tự  học,tự bồi dưỡng qua sinh hoạt chuyên môn,sinh hoạt nhóm,tổ,dự giờ,thăm lớp,tổ chức chuyên đề.
          -Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra trong đơn vị.
          Trên đây là kế hoạch HKI năm học 2016-2017 của trường tiểu học Định An.
    
Nơi nhận :                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
                                                                                   
- Các bộ phận
- Lưu VP                                                                                         
 
                                                                           Trịnh Thị Lệ Hằng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 6
 
  •   Hôm nay 121
  •   Tháng hiện tại 3,067
  •   Tổng lượt truy cập 224,763
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?